Screening/pre-employment onderzoek

Betrouwbaar personeel vormt meestal de belangrijkste basis voor een onderneming of instelling. Bij een pre-employment screening wordt duidelijk of de potentiële medewerker de benodigde integriteit en kwalificaties/ eigenschappen bezit.    

Een goede controle gericht op de achtergrond van de kandidaat kan dure procedures voorkomen als achteraf blijkt dat de betrokkene niet blijkt te zijn zoals hij zich voordeed in zijn advertentie of presentatie. In onze praktijk valt doorgaans ongeveer 15% af op grond van het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Soms wordt bijvoorbeeld vergeten dat de sollicitant op staande voet is ontslagen. Diploma's worden tegenwoordig gemakkelijk van het internet geplukt en als echt gepresenteerd.

Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact